Gestió del medi
restauracio-bosc-ribera

OBJECTIU: Millora de la connectivitat, entre el massís l’Albera i el massís de les Salines. El riu Guilla està considerat el principal connector entre els dos massissos a la part sud, a més de ser un hàbitat d’interès comunitari prioritari de la UE.

PROCEDIMENT: Es procedirà a la neteja d’un tram de 400m, enretirant restes vegetals, runes i apartant arbres caiguts. Per a la restauració es procedirà a la plantació de les espècies típiques d’aquests ambients, com son el vern (Alnus glutinosa), el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i el sanguinyol (Cornus sanguinea). També s’ha optat per plantar alguns peus de cirerer (Prunus avium), per tal de proporcionar fruit a diferents espècies animals.

CLIENT: Consorci Salines-Bassegoda

PERÍODE: En execució

Related Projects