Gestió Ambiental

OBJECTIU: L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós està preocupat per la baixa participació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a nivell de domicilis. Les campanyes que l’ajuntament va encarregar no ha tingut gaire èxit. Per aquest motiu s’ha contractat a Terregada per iniciar una campanya amb l’objectiu de millorar els resultats tant a nivell qualitatiu (percentatge d’impropis) com quantitatiu per tal de poder revertir aquesta tendència.

PROCEDIMENT:
Es planteja una campanya amb l’objectiu d’incidir en varis sectors del municipi i alhora en la definició d’un pla de comunicació, com a eina bàsica per fer arribar la informació a tots els usuaris.
S’incidirà en els següents sectors: tots els habitatges, els escolars i els grans productors.
Es defineix un pla de comunicació per tal de poder captar l’atenció als usuaris. Normalment quan s’ha fet una campanya i la recollida està implantada es fa difícil captar l’atenció d’un tema recurrent com és la recollida selectiva de residus. Per això el projecte es dissenya conjuntament amb IsidreComunicació expert en aquests temes.
CLIENT: Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós
PERÍODE: abril-octubre 2015

Related Projects