Gestió del medi

OBJECTIU: Intervenir en ecosistemes sensibles com la comunitat d’alzinar amb marfull del còrrec de la Pedrosa i els penya-segats litorals del camí de ronda dins de l’EIN Muntanyes de Begur, per tal d’eliminar un conjunt de poblacions d’espècies al·lòctones altament invasores. Es va actuar en les espècies Ungla de gat (Carpobrotus edulis), Atzavara (Agave americana), Figuera de Moro (Opuntia maxima), Pitòspor (Pittosporum tobira), Heura Alemanya (Delaidera odorata), Seneci (Senecio tamoides), Mimosa (Acacia dealbata), Acant (Acanthus mollis), Misèria (Tradescantia fluminensis) i canya comuna (Arundo donax)

PROCEDIMENT: Les actuacions es van realitzar de forma manual a excepció de l’Arundo donax que la seva eradicació es va fer amb esbrossades mecàniques periòdiques. Al mateix temps segons la ubicació de l’espècie es van realitzar treballs en alçada. Es va revegetar algunes d’aquestes àrees amb flora autòctona. Es va utilitzar l’heura(Hedera helix), arítjol (Smilax aspera) i galzeran (Ruscus aculeatus)pel còrrec de la Pedrosa i heura (Hedera helix), fonoll marí(Crhitmum maritimum) i pastanaga de mar (Daucus carota sp.maritima) pels penya-segats litorals del camí de ronda.
Aquest projecte s’ha realitzat en varies fases i en cadascuna d’elles hi ha hagut diversos anys de manteniment a fi d’aconseguir una plena eradicació de les espècies invasores objecte d’aquests treballs. Les actuacions van anar acompanyades d’accions d’educació ambiental com, l’edició d’un manual de bones pràctiques en jardineria on es va difondre la problemàtica de les espècies invasores en el medi i visites als propietaris de les finques adjacents al camí de ronda per part dels serveis tècnics de l’Àrea de Medi Ambient del propi ajuntament.

CLIENT: Ajuntament de Palafrugell

PERÍODE: Novembre 2008 fins novembre 2013

Related Projects