Medi

ESTUDI I GESTIÓ DEL MEDI

Produeix una immensa tristesa pensar que la naturalesa parla mentre que el gènere humà no escolta.

Victor Hugo

Gestió de la biodiversitat

Apliquem tècniques de bioenginyeria per a la restauració i la conservació dels  d’hàbitats. Identifiquem la vegetació  present i en fem la diagnosi per tal d’avaluar la seva fragilitat i grau d’alteració. Realitzem dissenys  de passos de fauna i  en espais fluvials la valoració del QBR. Elaborem i executem projectes d’eradicació d’espècies al·lòctones invasores,  acompanyats d’accions d’educació ambiental: manuals , xerrades i sortides a camp.

Fauna i flora

Realitzem estudis de les principals espècies presents en un espai per tal d’avaluar-ne el potencial ecològic, mitjançant inventaris botànics per determinar els tipus d’hàbitats, o utilitzant tècniques no intrusives, com el fototrampeig, per a l’estudi de la fauna. El coneixement del que tenim en un espai determina els plans d’acció que s’han de dur a terme per a la seva preservació o millora, reduir els impactes de les vies de connexió i prevenir accidents amb la fauna salvatge.

Gestió forestal

Proposem mesures de gestió que mantinguin un equilibri entre la conservació i els aprofitaments forestals mitjançant eines com els plans tècnics de gestió forestal (PTGMF) i els plans simples de gestió forestal (PSGF). A més, estudiem la possibilitat d’introduir aprofitaments no forestals, que puguin obrir un nou camí a la finca forestal. Realitzem diagnosis per determinar quines plagues poden estar afectant el bosc i quines mesures s’han de preveure.

GIS i ús públic

Fem anàlisis territorials mitjançant l’aplicació de sistemes d’informació geogràfica, per tal d’aconseguir una imatge que mostri les diferents variables que intervenen en un problema, o en la gestió d’un espai. També realitzem cartografia específica per a administracions i entitats, per a l’edició de plànols, cartells, webs… Realitzem el disseny d’itineraris per a la descoberta de l’entorn, plans de gestió de l’ús públic i la senyalització ètica.

Notícies de Gestió del medi