Agricultura

AGRICULTURA I JARDINERIA ECOLÒGICA

El qui aprèn i aprèn i no practica el que sap, és com el que llaura i llaura i no sembra.

Plató

Entitat d’Assessorament tècnic i agrari

Fem assessorament tècnic a professionals de la producció ecològica i acompanyem el procés de les finques en  reconversió. Treballem en els conreus d’horta, oliveres i fruiters. Estem reconeguts pel DAAM  com a Entitat d’Assessorament Agrari d’àmbit integral. Tramitem la DUN i els ajuts relacionats amb el contracte global d’explotació.  Elaborem el quadern de camp i altres tràmits.

Horts urbans, escolars i particulars

 Elaborem els  projectes executius d’horts urbans, escolars i de particulars. Duem la direcció tècnica de les obres si s’escau. Redactem el  pla d’usos i el plec de clausules administratives per a la convocatoria d’adjudicació d’horts urbans. Assessorament  en horta ecològica  a hortolans, professorat i particulars.

Formació

Fem la formació bàsica en horta ecològica i cursos especialitzats a les persones adjudicataries de les parcel·les d’horts urbans i al mateix temps a professorat reponsable d’un hort escolar. A través de l’administració i altres iniciatives privades realitzem cursos de formació en horta i jardineria  ecològica a públic en general  i a persones  en  atur.

Jardineria Ecològica

Assessorament en el procés de  la reconversió d’espais verds i zones enjardinades en jardins ecològics i dissenyem noves zones verdes. Formem als encarregats dels jardins municipals i particulars  en els principis bàsics de la jardineria ecològica: fertilització, elecció de les espècies, control de plagues i malalties i control males herbes. Fem l’aplicació de tractaments fitosanitaris ecològics acceptats pel CCPAE.

Notícies d’Agricultura i jardineria ecològica