Agricultura i Jardineria ecològica
jardineria ecològica

OBJECTIU: : Formar als usuaris/es dels horts urbans en els principis de l’horta ecològica per a garantir el compliment de la normativa municipal dels usos dels horts pel que fa a aquesta matèria. I fer un acompanyament als hortolans/es en la gestió i organització de les associacions, comissions de seguiment o comissions gestores encarregades de la dinamització dels horts.

PROCEDIMENT: Pel que fa a la formació en horta ecològica a l’entrega de la llicència de les parcel·les dels horts es dóna un curs bàsic dels coneixements de l’horta ecològica, amb sessions teòriques i pràctiques. Aquest són: el disseny de l’hort, rotacions i associacions de conreus, mètodes de control ecològic de plagues, malalties i fisiopaties, fertilització, disseny i dosi de reg i necessitats del principals conreus d’horta. Al llarg de l’any es continua fem formació trimestral en format de taller per incidir en la formació dels hortolans/es. Com són: la recol·lecció de llavors dels conreus establerts en els horts i l’elaboració de planters; la planificació dels conreus segons els criteris de rotació i associacions favorables; gestió de les piles de compostatge i construcció de compostadors ; reconeixement dels productes fitosanitaris i adobs ecològics; elaboració dels preparat vegetals per al control de plagues i malalties.
També aquesta formació i acompanyament el fem més puntual és a dir a la mida segons se’ns demani. En les visites quinzenals o més espaiades es fa un avaluació per part de Terregada del compliment de la normativa d’ús dels horts i de l’horta ecològica, lliurant un informe d’aquest seguiment als tècnics municipals responsables i representants dels horts.

CLIENT: Ajuntament Girona, Ajuntament Figueres, Ajuntament de Palamós, Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i Ajuntament Ripoll

PERÍODE:

Ajuntament Girona any 2014
Ajuntament Figueres any 2013 – 2014
Ajuntament Palamós any 2014
Ajuntament Platja d’Aro any 2013 – 2014
Ajuntament Ripoll any 2010 – 2011

Related Projects