gestio-ambiental

GESTIÓ AMBIENTAL

Aconseguir els somnis és possible. Millorar la realitat sense somnis és impossible.

Ramon Flecha

Gestió de residus

L’origen de Terregada està estretament vinculat a la gestió de residus, en concret en campanyes de compostatge casolà. Durant tots aquests anys hem adquirit llarga experiència en d’altres camps: projectes i campanyes de recollida selectiva de la fracció orgànica municipal, plans de gestió i de prevenció de residus, millora de la gestió de la fracció vegetal, plans de millora de deixalleries, … I tot plegat amb un bon pla de comunicació.

Diagnosi ambiental

Realitzem diagnosis ambientals com a document tècnic per analitzar l’estat del medi ambient d’un lloc o un equipament concret. Aquest és el document base que ens serveix per desenvolupar un pla d’accions concret que defineix les actuacions necessàries per tendir cap a un model més sostenible. També definim un seguit d’indicadors, com a eina senzilla i objectiva, per avaluar si els esforços realitzats ens porten cap als objectius inicialment definits.

Participació ciutadana

Redactem plans de participació per a projectes diversos (POUMs, gestió d’un equipament, campanyes de residus,… ) mitjançant al definició d’un conjunt d’accions o iniciatives per impulsar un desenvolupament local sostenible local mitjançant la participació activa d’una col·lectivitat. Una estratègia que té com a premissa inicial garantir un bon accés a la informació intel·ligible i facilitar els canals adients per poder vehicular les decisions col·lectives.

Comunicació i campanyes

La comunicació i la sensibilització són aspectes presents en la major part dels nostres projectes tècnics, ja que creiem important que els ciutadans coneguin i s’impliquin en les millores ambientals que es proposen. La nostra feina consisteix en elaborar un pla de comunicació o campanyes específiques per fer arribar un missatge concret al públic desitjat. Descrivim estratègies concretes per objectius definits, estratègies planificades i les eines de difusió adients.

Notícies de Gestió Ambiental