ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ FORESTAL (IOF)

Els instruments de gestió forestal (IOF) són eines adequades tant per a propietaris particulars com públics per tal de garantir una adequada gestió dels seus boscos, protegint els seus valors ambientals, culturals i socials. Bàsicament ens estem referint als plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) per a finques de més de 25 Ha., i els plans simples de gestió forestal (PSGF) per a finques fins a 25 Ha. Amb aquestes eines es planifica a llarg termini i es fixen un seguit d’objectius, a partir de criteris tècnics i de gestió sostenible. L’aprovació del pla per part de la Generalitat comporta un seguit drets i deures, i un seguit d’avantatges per als propietaris, com ara la protecció a través d’una assegurança de responsabilitat civil, prioritat en l’accés als ajuts forestals i un seguit de beneficis fiscals, entre d’altres. Evidentment, el propietari adquireix el compromís de realitzar les accions previstes al pla, comunicar-ne l’execució o qualsevol canvi respecte al que estava previst. Característiques dels plans En un PSGMF/PSGF queden grafiats els límits de la finca en un mapa escala 1:5.000, corregint els errors que sovint hi ha al cadastre i comprovant les hectàrees totals de la finca. Es detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) , com les millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides, estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua, etc.). Opcionalment es pot realitzar un inventari i localització de les termes mitjançant GPS, quedant la finca perfectament marcada sobre plànol. En el Pla de Gestió Forestal també es tenen en compte aspectes de lluita contra incendis forestals, delimitant els principals factors de risc i tenint en compte la xarxa d’infraestructures vials, els punts d’aigua i hidrants (que es situen mitjançant coordenades UTM), entre d’altres. Totes les actuacions que es preveuen, estan planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cadascun dels anys de vigència del Pla tota la informació necessària per dur-les a terme: tipus d’actuació, zona on s’han de dur a terme, hectàrees que comprèn l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), tècniques a utilitzar, etc. És destacable la flexibilitat dels IOF: qualsevol actuació planificada es pot realitzar en qualsevol dels 5 anys de la seva prioritat. Això esdevé fonamental en un tipus d’activitat on a vegades les fluctuacions del mercat de la fusta, les nevades o les pluges impedeixen que es pugui realitzar en l’any previst inicialment. Millorar la rendibilitat o preveure canvis d’ús del sòl En ocasions, les espècies que composen la massa forestal d’una finca poden trobar-se en el seu límit natural, i planificant un canvi progressiu d’espècie es milloraria la rendibilitat. En altres casos l’explotació es millora sensiblement incorporant altres tècniques silvícoles, com tallades arreu per faixes, aclarides successives uniformes, portar-ho com a boscos regulars o irregulars… Tots aquests són aspectes que es detallen, s’argumenten i es quantifiquen en un PTGMF/PSGF. Un Pla de Gestió Forestal és també l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en proposa la gestió adequada. Aquest seria el cas per exemple d’una ampliació de pastures, una roturació, la recuperació d’antics conreus o altres actuacions amb les quals es pretén crear o mantenir discontinuïtats en la massa forestal, diversificant els usos del sòl, el paisatge, i els hàbitats. Un llegat per a les generacions futures La gestió dels nostres boscos amb criteris ambientals, ens pot ajudar a preservar pel futur un dels millors ecosistemes que ha creat la natura. Gaudir dels paisatges on els boscos s’escampen i s’enfilen és responsabilitat de tots nosaltres. Des de Terregada volem contribuir a aquesta bona gestió, oferint el servei d’assessorament tècnic, redacció de plans, així com totes les tramitacions necessàries, amb la garantia d’un sòlid equip de professionals. Xavier Soler és tècnic superior en gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics i col·laborador de Terregada.net

Leave a Comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.